Wybierz region

Wybierz miasto

  Kosztowne sk3adowisko

  Autor: Maria Klimczyk

  2000-06-06, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Dziennik Zachodni

  Pierwsza partia odpadów po tarnogórskich Zak3adach Chemicznych trafi w bezpieczne miejsce jeszcze w tym roku Kosztowne sk3adowisko TARNOWSKIE GÓRY. Po tarnogórskich Zak3adach Chemicznych pozosta3o 1,6 mln ton ...

  Pierwsza partia odpadów po tarnogórskich Zak3adach Chemicznych trafi w bezpieczne miejsce jeszcze w tym roku
  Kosztowne sk3adowisko
  TARNOWSKIE GÓRY. Po tarnogórskich Zak3adach Chemicznych pozosta3o 1,6 mln ton niebezpiecznych odpadów, skanona infrastrukturas techniczna i grunt. Pod zak3adami mieŚci siź zbiornik wody pitnej, z którego korzysta blisko 600 tysiźcy mieszkaEców regionu. Ca3y czas do wody przenikajI toksyczne substancje, m.in. bar, bor, kadm, stront, arsen i cynk.
  Wczoraj w Zak3adach Chemicznych przebywali wojewoda ŚlIski Marek Kempski i parlamentarzyŚci. Dyskusja o likwidacji niebezpiecznych odpadów i rekultywacji skanonych terenów niespodziewanie przerodzi3a siź w polemikź miźdzy by3ym wojewódzkim inspektorem ochrony Środowiska a likwidatorami.
  Generalanym wykonawcI najwiźkszego sk3adowiska w Polsce zosta3o ostatecznie Katowickie Przedsiźbiorstwo Budownictwa Przemys3owego ,Budus", które wygra3o przetarg.
  - 25 maja spó3ce przekazano plac budowy. ,Budus" zapewnia, ne do koEca 2005 roku wybuduje sk3adowisko i zrekultywuje skanone tereny - powiedzia3 wczoraj Tadeusz Smolczewski, likwidator Zak3adów Chemicznych.
  Nowe sk3adowisko zajmie 16 hektarów powierzchni i bździe mieĺ 17 metrów wysokoŚci. Kosztowaĺ ma 369 mln z3.
  - Proszź pos3ów o uwzglźdnienie tej pozycji w budnecie - apelowa3 Smolczewski.
  Wojewoda Marek Kempski zapewni3 wczoraj, ne porozumienie w sprawie wspólnego finansowania inwestycji, zawarte dwa lata temu, bździe renegocjowane.
  Lechos3aw Jarzźbski, by3y wojewódzki inspektor ochrony Środowiska, zarzuci3 likwidatorowi zawynanie kosztów i bilansu odpadów.
  - Wynsze koszty wynikajI z niedoszacowania inwestycji. To wina ,Enpolu", poprzedniego wykonawcy. Faktyczne koszty znamy od dwóch tygodni. Ta kwota faktycznie rzuci3a nas na kolana - przyzna3 Smolczewski.
  WczeŚniej koszty budowy sk3adowiska i rekultywacji terenu po Zak3adach Chemicznych oszacowano na 108 mln z3.
  MARIA KLIMCZYK

  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.