Wybierz region

Wybierz miasto

  Redakcje na piItki

  Autor: gkm

  2000-06-14, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Dziennik Zachodni

  Pod patronatem ,Dziennika Zachodniego" Redakcje na piItkź KATOWICE. Szósty Ogólnopolski Konkurs na Gazetź SzkolnI ,Nasza Gazeta", zorganizowany przez Pa3ac M3odzieny w Katowicach pod patronatem ,Dziennika ...

  Pod patronatem ,Dziennika Zachodniego"
  Redakcje na piItkź
  KATOWICE. Szósty Ogólnopolski Konkurs na Gazetź SzkolnI ,Nasza Gazeta", zorganizowany przez Pa3ac M3odzieny w Katowicach pod patronatem ,Dziennika Zachodniego" oraz ,Filipinki" - zosta3 rozstrzygniźty. Wczoraj wy3oniono dziesiźĺ najlepszych pism, których zespo3y dziennikarskie zas3uny3y na piItki z plusem.
  Na konkurs wp3ynź3o oko3o 300 gazet szkolnych z ca3ego kraju. Okaza3o siź, ne dobre pisma powstajI nie tylko w dunych miastach, ale takne w ma3ych miejscowoŚciach, skId pochodzi wiźkszoŚĺ nagrodzonych gazetek.
  - Liczy siź przede wszystkim zapa3, talent, optymizm i zaanaganowanie m3odych redaktorów oraz radoŚĺ z tego, co robiI - mówi3a Monika Bielkiewicz z ,Filipinki". - ZwracaliŚmy jednak uwagź takne na formź pisma, dobór tematów, zdjźĺ i grafiki. Pod tym wzglźdem wszystkie nagrodzone gazetki by3y bardzo dobre.
  Pierwsze miejsce w kategorii szkó3 podstawowych zajI3 ,Strza3 w 10" ze SP nr 10 w Lomny. Drugie - ,Czarno na Bia3ym" ze SP nr 1 w Wolbromiu. Trzecie - ,Siedemnastka" ze SP nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim. WŚród szkó3 gimnazjalnych pierwszI nagrodź zdoby3 ,Kurier Gimnazjalny" z Gimnazjum w OleŚnie, drugI - ,Szkolniak" ze SP i Gimnazjum w Radostowicach, trzeciI - ,Ýaczek" z Gimnazjum i SP nr 31 w Toruniu.
  Najlepszym pismem szkó3 Średnich okaza3 siź ,Staszic Kurier" z XIV LO w Warszawie, drugie miejsce zajI3 ,Identyfikator" z zespo3u Szkó3 Ekonomicznych" ze |widnicy, trzecie - ,Lomot" z Zespo3u Szkó3 w Ko3obrzegu. Specjalne wyrónnienie za entuzjazm i ogrom pracy otrzyma3 ,SzkoleŚ" z Publicznej Szko3y Podstawowej w Paprotni.(gkm)


  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.