Wybierz region

Wybierz miasto

  Szampan od Gezy

  Autor: Andrzej Azyan

  2000-06-16, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Dziennik Zachodni

  To by3y piźkne dni - wspomina Rainer Kuchta Szampan od Gezy W po3owie lat szeŚĺdziesiItych dostaĺ siź do pi3karskiej drunyny Górnika Zabrze by3o wielkim wyczynem.

  To by3y piźkne dni - wspomina Rainer Kuchta
  Szampan od Gezy
  W po3owie lat szeŚĺdziesiItych dostaĺ siź do pi3karskiej drunyny Górnika Zabrze by3o wielkim wyczynem. Zespó3 gwiazd, jak go wówczas nazywano, by3 dla wielu m3odych pi3karzy czymŚ wrźcz nieosiIgalnym. Sztuka ta uda3a siź Rainerowi Kuchcie - wychowankowi GKS Gliwice.
  W tamtych latach bywa3o tak, ne zdolnych zawodników, którzy osiIgnźli wiek poborowy, najpierw wciela3y w swoje szeregi wojskowe kluby. W ten sposób Kuchta w 1963 roku, majIc 20 lat, trafi3 do |lIska Wroc3aw. Po dwuletniej grze w tej drunynie sta3 siź znowu cywilem i teraz móg3 wybieraĺ, gdzie siź udaĺ. Zainteresowane jego pozyskaniem by3y: Zag3źbie Sosnowiec, GKS Katowice i Górnik Zabrze. Wybór pad3 na ten trzeci klub, a przyczyni3a siź do tego wyra*na sugestia rodziny, która chcia3a widzieĺ Rainera w klubie, który by3 na ustach ca3ej Polski.
  - Mia3em ogromnI tremź kiedy przyszed3em na pierwszy trening. Drunyna Górnika sk3ada3a siź z samych reprezentantów Polski, ale muszź powiedzieĺ, ne przyjźto mnie bardzo ciep3o. To, ne odnosiliŚmy tak wielkie sukcesy, w dunej mierze zawdziźczaliŚmy wspania3ej atmosferze jaka panowa3a w zespole. WiedzieliŚmy o sobie wszystko. W trudnych sprawach nyciowych zawsze monna by3o liczyĺ na pomoc kolegów - wspomina Kuchta.
  Gra3 najpierw na stoperze, a potem na prawej pomocy. Do 1971 roku, a wiźc do chwili kiedy zakoEczy3 wystźpy w Górniku, trzy razy zdoby3 z tI drunynI mistrzostwo Polski i cztery razy Puchar Polski.
  Z sentymentem wspomina pierwszy mecz drugiej rundy Pucharu Europy Mistrzów Krajowych w 1967 roku w Kijowie ze s3ynnym wówczas Dynamem. Zabrzanie wygrali 2:1, a drugI bramkź zdoby3 W3odzimierz LubaEski po podaniu Kuchty. Z wielu wspania3ych chwil w szeŚcioletniej karierze pi3karskiej w Górniku najbardziej zapamiźta3 mecze w pó3finale Pucharu Zdobwyców Pucharów z RomI w 1970 roku i fina3 tego Pucharu z Manchesterem City na Praterze w Wiedniu, przegranym przez zabrzan doŚĺ pechowo 1:2.
  - MieliŚmy wtedy wspania3ego trenera - Wźgra Gezź Kalocsaya. To by3 nie tylko znakomity fachowiec, ale takne Świetny psycholog. Pozwala3 nam na wszystko, ale umia3 byĺ konsekwetny w swoim dzia3aniu. Spróbujź to zilustrowaĺ takim przyk3adem. Po meczu - zwykle wygranym - ,z3ota m3odzien" Górnika, a wiźc W3odek LubaEski, Jurek Musia3ek, Zyga Szo3tysik, ja, a czasami jeszcze ktoŚ inny, lubieliŚmy zabawiĺ siź w ,Zameczku LeŚnym" w Gliwicach. Nie by3o tajemnicI, ne to by3 lokal Górnika. Kalocsay czasami tam wpada3, by nas przy3apaĺ na gorIcym uczynku. Wtedy stawia3 nam szampana i mówi3: ,Jak umiecie balowaĺ, to potraficie ten trenowaĺ". Na drugi dzieE inni pi3karze mieli tylko rozruch, a myŚmy musieli dodatkowo biegaĺ, aby zyskaĺ straconI na zabawie kondycjź. Nigdy nie kara3 nas finansowo. By3 fantastycznym taktykiem. Potrafi3 tak ustawiĺ drunynź, ne rywale nie mogli znale*ĺ na nas recepty - mówi Kuchta.
  Teraz Kuchta mieszka w sercu Bawarii - 12 km od Alp. Pracuje jako magazynier. Jeszcze do niedawna regularnie gra3 w pi3kź. Od pewnego czasu zawiesi3 buty na ko3ku, ale, jak twierdzi, znowu zacznie pojawiaĺ siź na boisku bo trudno mu nyĺ bez czynnego uprawiania futbolu.
  Za kandym razem kiedy przyjendna do Polski najpierw odwiedza stadion Górnika, a potem udaje siź do rodziny. Nie wyobrana sobie, aby mog3o byĺ inaczej.
  ANDRZEJ AZYAN

  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.