Wybierz region

Wybierz miasto

  Trener jun wie

  Autor: Maciej Muzyczuk

  2000-06-13, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Dziennik Zachodni

  PogoE Ruda |lIska: gorzej nie b*dzie, a czy b*dzie lepiej? Trener jun wie Po finansowych k3opotach, z jakimi od kilku miesi*cy borykajI si* dzia3acze Bobrów Bytom, kibice koszykówki w naszym regionie znacznie wi*ksze ...

  PogoE Ruda |lIska: gorzej nie b*dzie, a czy b*dzie lepiej?
  Trener jun wie
  Po finansowych k3opotach, z jakimi od kilku miesi*cy borykajI si* dzia3acze Bobrów Bytom, kibice koszykówki w naszym regionie znacznie wi*ksze nadzieje wiIzali z drunynI Pogoni Ruda |lIska. Miniony sezon rudzianie zakoEczyli na wysokim, piItym miejscu i wywalczyli awans do europejskich pucharów. Czy w tym sezonie PogoE b*dzie mia3a szans* na powtórzenie tego wyczynu?
  Jun wiadomo, ne w zespole z Rudy nie zagra reprezentant Andrzej Pluta (wybra3 ofert* Broka S3upsk). ZmieniI si* ten najprawdopodobniej obcokrajowcy. Tu i ówdzie pojawiajI si* g3osy, ne PogoE nie mone na razie kompletowag sk3adu, bo nie znany jest klubowy budnet. Postanowili|my wyja|nig spraw* u *ród3a czyli u pe3niIcego obowiIzki prezesa Pogoni SSA Tadeusza Sadowskiego.
  - Czy PogoE ma jun okre|lony budnet na nadchodzIcy sezon?
  - Pozostaje pewna doza niepewno|ci. Prowadzimy rozmowy z kilkoma sponsorami. Konkretne decyzje z ich strony o zaanganowaniu w rudzkI koszykówk* jeszcze nie zapad3y i monna si* ich spodziewag z koEcem miesiIca. Jednak sponsor czy sponsorzy nie pokrywajI wszystkich klubowych wydatków, dlatego mog* powiedzieg, ne budnet klubu jest dopi*ty w 80 procentach.
  - Czy w tej sytuacji trener Dariusz Szczubia3 mone spokojnie pracowag nad budowaniem drunyny?
  - Trenerzy Szczubia3 i PoznaEski wiedzI na co nas stag i pod tym kItem mogI proponowag konkretnych graczy. Spotykamy si* raz w tygodniu i wtedy szkoleniowcy przedstawiajI nam kandydatury.
  - Czy sI w|ród nich Kordian Korytek i Pawe3 Szcze|niak?
  - Przyznaj*, ne obaj zawodnicy znajdujI si* w orbicie naszych zainteresowaE. ZresztI nie tylko oni. Na razie mog* mówig jedynie o zawodnikach, którzy wyst*powali w barwach Pogoni w zesz3ym sezonie i majI nadal wanne umowy.
  - Domy|lam si*, ne w Rudzie pojawiI si* takne gracze z zagranicy...
  - Na razie szukamy warto|ciowych graczy. Przebywa3 u nas na testach Litwin, spodziewamy si* przyjazdu dwóch Amerykanów. Interesujemy si* kilkoma interesujIcymi koszykarzami z krajów nadba3tyckich.
  - Czy jun teraz monna mówig o celach jakie postawi sobie PogoE w nowym sezonie?
  - Mam uzasadnione podstawy by twierdzig, ne naszym celem b*dzie miejsce nie gorsze od tego w minionych rozgrywkach.
  - Nie my|licie o czym| wi*cej?
  - Zak3adag cele wynsze od monliwo|ci to nadna sztuka. Gorzej bywa z realizacjI...
  Rozmawia3: MACIEJ MUZYCZUK

  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.