Gliwice - średnie stężenie pyłu zawieszonego PM10 przekroczone o 212% © Krzysztof Krzemiński
[11/12]

Gliwice - średnie stężenie pyłu zawieszonego PM10 przekroczone o 212%

W naszym niechlubnym rankingu zwyciężają Gliwice.

W piątek przewidywane jest utrzymywanie się niekorzystnych warunków aerosanitarnych w naszym regionie, z możliwą tendencją do ich dalszego pogarszania w niektórych rejonach.
W okresach szczególnie niekorzystnych będą występowały zdecydowane przekroczenia progowego stężenia pyłu zawieszonego (50 µg/m3), zwłaszcza w obszarach gęstej zabudowy mieszkaniowej.