Inwestujemy w nowe rozwiązania dla lepszej przyszłości

Artykuł sponsorowany
mat. prasowe.
mat. prasowe.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. jest przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji w branży. Jednakże w dalszym ciągu firma kładzie ogromny nacisk na rozwój, zarówno w sferze inwestycji, jak również edukacji ekologicznej.

JZWiK S.A. wyróżniony w społecznej odpowiedzialności biznesu

Innowacyjne podejście i aktywna postawa na rzecz najwyższej jakości usług oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju zostało kolejny raz docenione przez przyznanie przedsiębiorstwu Diamentowej Statuetki oraz Certyfikatu Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwa Fair Play 2018”. Organizator programu, tj. fundacja „Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę wydała publikację poświęconą przedsiębiorcom, których zaangażowanie społeczne przyczyniło się do odbudowy państwowości. Wśród wymienionych firm znalazł się JZWiK S.A., któremu idea wspólnej odpowiedzialności biznesu przyświeca od wielu lat.

Osad ściekowy jako odnawialne źródło energii

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. wykorzystuje osad ściekowy przede wszystkim do produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej. Zakład Ochrony Wód „Ruptawa” jest w stanie w 60% pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną, natomiast w zakresie energii cieplnej jest samowystarczalny. Osady ściekowe są wykorzystywane także do produkcji ziemi znormalizowanej, czyli kompozytu mineralno-organicznego. Produkt ten wykorzystywany jest do rekultywacji terenów zdegradowanych. m.in. hałd górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a także do kształtowania pasów zieleni, budowy okrywy rekultywacyjnej składowiska, wypełniania wyrobisk czy niwelacji terenu.

Od ścieków komunalnych do ekologicznego nawozu

Odwieczne prawo równowagi mówi: to, co zabrałeś, musisz oddać. Czyli coś, co z ziemi wyszło, do ziemi powinno wrócić! Dotyczy to również wykorzystania osadów ściekowych, które mogą okazać się cennym surowcem, a nie, jak dotąd, odpadem powstającym w procesie oczyszczania ścieków.

Rozwiązania przyjazne naszej Matce Ziemi to przyszłość, dlatego jednym z najważniejszych zadań stojących przed firmami wod.-kan. jest zastosowanie biomasy w rolnictwie. Powinniśmy brać przykład z państw, takich jak Norwegia, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, gdzie osiąga ono nawet 90%. Nadmienić należy, że osady ściekowe zawierają porównywalne wartości substancji odżywczych do popularnych nawozów organicznych, tj. obornik, gnojówka. W przeciwieństwie do nich osady nie powodują emisji gazów cieplarnianych, a także są pozbawione nasion chwastów, patogenów i nieprzyjemnej woni.

JZWiK S.A. przy współpracy z naukowcami Głównego Instytutu Górnictwa stworzył technologię produkcji granulatów organicznych, które poprawiają właściwości gleby. Spółka otrzymała decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie ww. produktu do obrotu. Zakład zamierza w niedalekiej przyszłości rozpocząć budowę linii produkcyjnej granulatów nawozowych, dając tym samym możliwość wykorzystania potencjału nawozowego, który drzemie w czystych osadach, polskim rolnikom.

Materiał oryginalny: Inwestujemy w nowe rozwiązania dla lepszej przyszłości - śląskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie