Musisz załatwić sprawę urzędową? Zrób to BEZPIECZNIE bez wychodzenia z domu!

Artykuł sponsorowany Sursum corda
Ogłoszony w całym kraju, z powodu koronawirusa, stan epidemii powoduje, że naszą aktywność w różnych obszarach społecznych staramy się kierować do internetu. Także w sytuacji, kiedy musimy załatwić ważne sprawy urzędowe mamy prawo skorzystać z nowoczesnych technologii i w większości przypadków zrobić to bez wychodzenia z domu! W ten sposób dbamy o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.

Używaj ePUAP

Załatwianie spraw urzędowych przez internet umożliwia bezpłatna platforma ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Jest to miejsce, gdzie w przestrzeni internetowej są udostępniane usługi publiczne. Co ważne, w tym przypadku nie ograniczają nas godziny pracy urzędu, więc swoje sprawy możemy załatwiać w wybrany przez siebie dzień i o dowolnej porze.

W ten sposób możemy załatwić sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego, Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a także w urzędzie miasta lub gminy. Potrzebujesz uzyskać zaświadczenie, odpis lub złożyć wniosek? Również te czynności możemy zrobić szybko i wygodnie poprzez ePUAP.

Więcej o ePUAP:
https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap

Podpis przez profil zaufany

Składając przez ePUAP wniosek w konkretnej sprawie nie musisz także martwić się o kwestię podpisu. Jest on realizowany przy wykorzystaniu tzw. PROFILU ZAUFANEGO. To nic innego jak środek identyfikacji elektronicznej, który umożliwia złożenie podpisu zaufanego, który - co warto podkreślić - nie jest podpisem elektronicznym.

Profil zaufany pozwala na identyfikację danego posiadacza usług publicznych w internecie poprzez takie dane jak: imiona, nazwisko, data urodzenia i pesel. Warto podkreślić, że profil zaufany został zabezpieczony w taki sposób, aby nikt poza właścicielem nie miał możliwości korzystania z niego.

Więcej o profilu zaufanym:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Podpis elektroniczny

Podpis poprzez PROFIL ZAUFANY często jest mylony z PODPISEM ELEKTRONICZNYM. Warto pamiętać, że to nie to samo! O ile profil zaufany pozwala na kontaktowanie się drogą elektroniczną z podmiotami i instytucjami publicznymi i daje możliwość (w sposób BEZPŁATNY) identyfikacji obywatela w systemach elektronicznej administracji, o tyle PODPIS ELEKTRONICZNY służy nie tylko do załatwiania spraw administracyjnych, ale również tych prywatnych i biznesowych.

Pamiętajmy, że profil zaufany jest ZAWSZE BEZPŁATNY! W przypadku podpisu elektronicznego możemy realizować różnego rodzaju transakcję poprzez PODPIS KWALIFIKOWANY. Mowa tu o podpisywaniu umów, w tym umów handlowych i biznesowych, ale również podpisywaniu pism w formie plików Word, PDF czy także poprzez komunikację mailową. Jednak PODPIS KWALIFIKOWANY należy kupić od kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. Lista podmiotów oferujących taką usługę jest dostępna na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji:

Co istotne, podpis kwalifikowany jest traktowany tak samo, od strony prawnej, jak podpis własnoręczny. Dodatkowo, jak można się dowiedzieć na stronie rządowej gov.pl, z podpisy kwalifikowanego możemy korzystać poprzez e-dowód! Jak czytamy w informacji: „_Jest tam zapewniona przestrzeń na zamieszczenie elektronicznych danych, które umożliwiają składanie takiego podpisu. Dzięki temu możesz mieć jedną kartę (e-dowód), przy użyciu której będziesz mógł posługiwać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym dowolnego dostawcy certyfikatów_”.

Więcej o możliwości korzystania z podpisu kwalifikowanego poprzez e-dowód:

Dlaczego warto przez internet?

Odpowiedź jest prosta. W sytuacji stanu epidemii koronawirusa i wielu ograniczeń jakie, w trosce o nasze zdrowie i życie, zostały wprowadzone przez władze państwowe, nie tylko warto, ale trzeba korzystać z platformy ePUAP w celu załatwienia spraw urzędowych.

Pamiętaj, że dzięki ePUAP:

  • załatwisz wiele spraw w różnych urzędach,
  • sprawdzisz na bieżąco statusy spraw i wniosków,
  • odbierzesz i wyślesz urzędową korespondencję.

źródło: gov.pl

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Gliwickim:

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

  1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, poniedziałek, wtorek w godz.: 9.00-13.00, środa w godz.: 14.00-18.00, czwartek w godz.: 13.00-17.00, piątek w godz.: 9.30-13.30
  2. Urząd Miasta w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, poniedziałek, wtorek, środa w godz.: 11.30-15.30, czwartek w godz.: 13.30-17.30, piątek w godz.: 9.00-13.00

II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji:

  1. Urząd Gminy w Wielowsi przy ul. Głównej 1, poniedziałek, wtorek w godz.: 14.00-18.00; środa, czwartek, piątek w godz.: 8.00-12.00

III. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach przy ul. Szprynek 1, poniedziałek w godz.: 13.00-17.00, wtorek – piątek w godz.: 9.00-13.00

IV. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji:

  1. Urząd Gminy w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26, poniedziałek, piątek w godz.: 9.00-13.00, wtorek, środa w godz.: 11.30-15.30, czwartek w godz.: 13.30-17.30

Harmonogram pracy punktów na terenie Powiatu Gliwickiego dostępny również na stronie: https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/17330228

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, po podpisaniu w punkcie pomocy oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Rejestracja na wizyty

W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać wcześniejszej rejestracji.

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: (32) 338 37 29, poniedziałek-środa w godz.: 7.30-15.30, czwartek w godz.: 7.30-17.30, piątek 7.30-13.30

„Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Powiat Gliwicki”

Dodaj ogłoszenie