Polecamy

Zamknięcie firm w czasie pandemii © istock.com
[4/10]

Zamknięcie firm w czasie pandemii

O tym, że zawieszenie działalności firm w czasie pandemii jest wbrew Konstytucji RP, mówiło się już wiosną 2020 r., a ostatnio, za sprawą strajku przedsiębiorców, mówi się coraz więcej i coraz częściej. Autorzy raportu również zwracają uwagę na to, że zamknięcie przez m.in. restauracji, hoteli i niektórych sklepów w galeriach handlowych, wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów, to bubel prawny.

Zgodnie z art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne jedynie w drodze ustawy i jedynie ze względu na ważny interes publiczny.

Zdaniem autorów raportu naprawić tę sytuację mogłoby ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Wówczas zawieszenie działalności firm nie stałoby w sprzeczności z Konstytucją. Ponadto przedsiębiorcy mieliby możliwość ubiegania się o odszkodowania na podstawie ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

Redakcje Prawo.pl i LEX w ramach akcji "Poprawmy prawo" przygotowały raport dotyczące problematycznych przepisów. Płynące z niego wnioski nie napawają optymizmem - w polskim prawie nie brakuje bubli, a pandemia koronawirusa dodatkowo ich przymnożyła. Niektóre z wciąż stosowanych przepisów doprowadzają do naprawdę kuriozalnych sytuacji, inne ocierają się o dyskryminację. Zobacz, co w polskim prawie domaga się naprawy.

Najnowsze wiadomości

reklama