Ponad 70 km nowej sieci kanalizacyjnej w powiecie wodzisławskim! Praca wre w pięciu gminach

Redakcja

W pięciu gminach powiatu wodzisławskiego: miastach Wodzisław Śl., Radlin i Rydułtowy oraz Marklowicach i Gorzycach trwają intensywne prace przy budowie nowej kanalizacji. Roboty prowadzone są w ramach dwóch pierwszych etapów projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji . Pierwszy etap dobiega właśnie końca. Po zakończeniu całego Projektu efekt będzie niesamowity: niemal 100 procent najbardziej zurbanizowanych terenów w naszym powiecie będzie objętych kanalizacją! Robota wre, bo PWiK z Wodzisławia Śl. pozyskało na projekt olbrzymią unijną dotację - w wysokości ponad 56 milionów złotych.

Robota wre, chociaż koszty inwestycji rosną

Początkowo dofinansowanie wynosiło ponad 46 mln, ale w ostatnim okresie drastycznie wzrosły koszty robót budowlanych, więc wodzisławskie wodociągi zawnioskowały o zwiększenie dofinansowania dla Projektu. Wniosek Przedsiębiorstwa spotkał się z akceptacją zarówno Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jak i Ministerstwa Środowiska. Po dopełnieniu wymaganych formalności dnia 12 września 2018 r. nastąpiło podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie. W efekcie zostało zapewnione pełne finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji. Roboty przebiegają sprawnie i szybko, w większości zgodnie z terminami - chwali wykonawców Wiesław Blutko, prezes zarządu PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim. Kończą się już roboty w ramach pierwszego etapu. - Ta pierwsza część projektu jest już zrealizowana w blisko 90 procentach. Realizacja I Etapu projektu pozwoli na przyłączenie prawie 1200 osób do sieci kanalizacyjnej, której długość wyniesie blisko 20 kilometrów. Na ten moment wybudowano 18 km sieci - mówi prezes Wiesław Blutko. W Marklowicach i Radlinie prace dobiegły już końca. Nieco inaczej sytuacja ma się w Rydułtowach, tam również budowę sieci kanalizacyjnej już zakończono, jednak ze względu na konieczność zmian w projekcie przepompowni ścieków z uwagi na szkody górnicze i długi termin oczekiwania na dostawę zbiornika przepompowni, termin zakończenia kontraktu wydłużono do końca grudnia - dodaje prezes Blutko. Do końca roku zakończą się także roboty w Gorzycach, gdzie trwają prace odtworzeniowe i przełączanie mieszkańców do nowej sieci wodociągowej. Z początkiem wiosny zaś powinny zakończyć się ostatnie roboty w Wodzisławiu Śląskim, w ramach tego I etapu Projektu, tj. przy ul. Jodłowej, Czarnieckiego oraz Batalionów Chłopskich.

Kolejne kilometry sieci

W międzyczasie ruszyły roboty w ramach II etapu. Latem, dokładnie od 6 lipca do 30 lipca podpisano siedem kontraktów na roboty budowlane. - Obejmują wykonanie kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. (Turzyczka) w Marklowicach (okolice ul. Krakusa), w Rydułtowach (rejon ul. Bohaterów Warszawy) i w Radlinie (Głożyny). Dodatkowo powstaną 3 przepompowanie ścieków. Ostatnie podpisane kontrakty obejmowały także budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, a konkretnie w miejscowości Rogów - wylicza szczegółowo prezes.

W tym II etapie Projektu Wykonawcy zobowiązani są wykonać prawie 23,5 km kanalizacji sanitarnej. Wszystkie kontrakty mają zostać zrealizowane w okresie od 12 do 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, co oznacza, że będą kończyć się od lipca do grudnia 2019 roku. Łączna wartość tych siedmiu kontraktów przekracza kwotę 25 mln zł brutto. Liczba osób planowanych do przyłączenia w tym etapie to około 2100 osób. Jak na razie prace są na samym początku. Zrealizowano obecnie ok. 15 procent całego etapu. Niedawno zakończyły się także spotkania informacyjne, które poprzedzały rozpoczęcie robót. Jak mówi Wiesław Blutko, przebiegały one w dobrej atmosferze i cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Trwają także przygotowania do uruchomienia III etapu Projektu obejmującego ok. 27 km sieci kanalizacyjnej. W pierwszym kwartale 2019 roku planowane jest ogłoszenie postępowań przetargowych, zaś roboty budowlane będą trwały od drugiej połowy 2019 roku do 2021 r. Przypomnijmy, że całość Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” zakłada budowę w sumie 70,5 km kanalizacji sanitarnej i modernizację około 20 kilometrów sieci wodociągowej.

Mieszkańcu, podłącz się do kanalizacji, to ci się opłaca

Jakie koszty poniosą mieszkańcy? Wodociągi budują sieć do granicy działek. Potem piłka leży po stronie mieszkańców, ale nasze wodociągi nie zostawiają ich samym sobie. - Za symboliczną złotówkę nasi pracownicy przygotują dokumentację projektową przyłącza kanalizacyjnego. Oferujemy również możliwość zakupu rur i kształtek po cenach hurtowych. Służymy także fachowym doradztwem technicznym i nieodpłatnie dokonujemy później odbioru przyłącza - mówi prezes Blutko.

W razie pytań, mieszkańcy mogą dzwonić na numery: 785 750 002, 500 012 874 lub uzyskać informacje poprzez stronę internetową https://www.pwik-wodzislaw.pl/projekt-jrp/. Można też zapytać u źródła, a więc przyjechać do PWiK (Wodzisław Śl., ulica Marklowicka 15). Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni powszednie od 7 do 17.

Skorzysta na tym 5740 mieszkańców!

Najważniejszym zadaniem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, który pozwoli na efektywne usuwanie zanieczyszczeń biogennych ze ścieków. Chodzi tutaj o związki azotu i fosforu, mające negatywny wpływ na życie zwierząt i człowieka - mówi Wiesław Blutko. W wyniku realizowanego projektu przyłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zyska około 5740 mieszkańców, a dodatkowo system przyjmie ścieki z obiektów użyteczności publicznej i skorzysta na tym 1930 osób.

Kolejnym z pozytywów realizowanego projektu jest oszczędność wody poprzez zapobieganie stratom wody z sieci wodociągowej dzięki likwidacji nieszczelności i poprawie stanu technicznego sieci wodociągowej.

Do efektów działań PWiK w Wodzisławiu Śląskim zalicza się również polepszenie stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. Efektem projektu będzie także poprawa warunków bytowych mieszkańców, którzy są nim objęci. Dzięki projektowi zmniejszy się uciążliwość związana z wywozem nieczystości beczkowozami. W skali globalnej wzrośnie również konkurencyjność i atrakcyjność naszego regionu.

Całkowita wartość projektu realizowanego przez PWiK wynosi ponad 108 mln złotych. Projekt w dużej mierze realizowany jest ze środków unijnych - wyjaśnia Wiesław Blutko. Na całość kwoty składają się dofinansowanie ze środków UE w wysokości ponad 56 mln złotych, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wynosząca 19,5 mln złotych, a resztę stanowią środki własne. Planowany termin ukończenia całości projektu wraz z podłączeniem się wszystkich mieszkańców, czyli uzyskaniem efektu ekologicznego, to rok 2022.

27,4 tysięcy - do tylu odbiorców spółka dostarcza wodę na terenie powiatu wodzisławskiego
1470 km - wodociągów eksploatuje firma
100 litrów - to średnie zużycie wody na mieszkańca (łącznie z odbiorcami przemysłowymi)
517 km - to długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez PWiK

IKE + czy ZUS? Niedługo trzeba zdecydować

Wideo

Materiał oryginalny: Ponad 70 km nowej sieci kanalizacyjnej w powiecie wodzisławskim! Praca wre w pięciu gminach - śląskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie