Polecamy

Czym jest pora nocna? © Hack Capital/ Unsplash.com
[2/12]

Czym jest pora nocna?

Definicję pory nocnej można znaleźć w Kodeksie pracy, z którego wynika, że praca w godzinach nocnych ma miejsce między godz. 21.00 a godz. 7.00.

O pracy w porze nocnej powinien mówić regulamin pracy lub układ zbiorowy, a jeżeli w zakładzie pracy nie ma tego typu dokumentów, godziny pracy w nocy wyznacza pracodawca (8 godzin w przedziale czasowym wskazanym w Kodeksie pracy).


Od 2021 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę, a wraz z nim – odprawy, dodatki za pracę w godzinach nocnych czy składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców. O ile wzrosną świadczenia z tytułu stosunku pracy? Zapoznaj się z symulacją dodatków za pracę w godzinach nocnych oraz wartością innych podwyżek.

Najnowsze wiadomości

reklama