Polecamy

Kim jest pracownik pracujący w nocy? © Avel Chuklanov/ Unsplash.com
[3/12]

Kim jest pracownik pracujący w nocy?

Za pracownika pracującego w nocy uznaje się osobę, która każdego dnia ma do przepracowania w porze nocnej co najmniej 3 godziny pracy lub której minimum 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym wypada w porze nocnej.

Od 2021 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę, a wraz z nim – odprawy, dodatki za pracę w godzinach nocnych czy składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców. O ile wzrosną świadczenia z tytułu stosunku pracy? Zapoznaj się z symulacją dodatków za pracę w godzinach nocnych oraz wartością innych podwyżek.

Najnowsze wiadomości

reklama